Døgnflueklekking

posted in: Uncategorized | 0

Det finnes fiskesituasjoner der wobblere er lite effektive. Kanskje spesielt i sommermånedene og bakover i sesongen, når vannstanden går ned og ørreten kun spiser insekter. En slik situasjon, er når ørreten fokuserer kun på små døgnfluer og fjørmygg.

Jeg har skrevet en artikkel om en slik situasjon, når døgnflua Ephemerella ignita klekker. Da er det bare å glemme wobblere og begynne å fiske med små tørrfluer i stedet.

Artikkelen kan lastes ned som pdf her. (Engelsk, 7mb)

Selv om man legger igjen wobblerne hjemme og kun fisker med flue, kan det være lurt å ha med noen streamere i tilfelle det plutselig kommer sprutregn og vannstanden stiger voldsomt.