Fiske med wobbler eller flue?

posted in: Uncategorized | 0

Atticulated grizzly zonkerJeg pleier å binde opp noen streamere, ikke helt ulike de wobblerne jeg bruker til elveørret.

 

Det er liten forskjell  mellom å fiske med streamer eller wobbler i mine øyne. Forskjellen er kanskje at det er litt mer omstendelig å fiske med flue. Fluefiske er ikke alltid like kompatibelt med et familieliv, som wobblerfiske. Når man fisker med flue, er det lett for at man vader ut i elva og blir stående der ute alene, superfokusert på vakende fisk. Hvis man har med kone og barn, kan de fort føle seg oversett. Det kan raskt spolere mulighetene for å fiske.

Det er heller ikke alle steder det lar seg gjøre å kaste med flue. Spesielt dersom det er flom. Hvis vannet går helt inn i trærne langsmed land og fisken står tett innunder røtter og steiner, er det mye mer praktisk å fiske med wobbler og en kort slukstang på 6-7 fot. Noen av de mest interessante fiskeplassene jeg vet om, er umulige å fiske med fluestang.

Når jeg fisker etter elveørret, pleier jeg å gå ganske mye. Ofte dropper jeg vaderne til fordel for høye jaktstøvler som er bedre egnet for å gå. Når jeg forlater bilen, er det ikke alltid jeg vet hvordan forholdene er dit jeg skal. Jeg vet ikke om det er døgnflueklekking eller flom enkelte ganger. Kanskje begge deler? Som regel tar jeg derfor med meg både fluestang og slukstang. Fluestanga er 4 delt og passer fint i en stangtube i sekken. I hånda bærer jeg en ultralett slukstang. Jeg har 3 flueesker med døgnfluer, vårfluer og fjærmygg. Jeg har også med 8 wobblere. Det er en lett og praktisk oppakning som jeg kan gå langt med og som ikke tar mye plass i bilen sammen med resten av familiens eiendeler. Hvis det er normal vannstand og fisken vaker, velger jeg fluestanga. Hvis det er flom, velger jeg wobbler.

En bonus ved å gå uten vadere, er at jeg blir mye mer observant på fisken som står tett ved land. Det er overraskende mye fisk som står helt inntil land. Det er ikke sjelden jeg ser ørret på 1,5-2kg som står 10-50cm fra land på veldig grunt vann. Disse er veldig sky, og ville lett blitt skremt med vading. Når jeg står på land, er jeg også mer tilgjengelig for kone og barn.

Noen ganger drar jeg kun med fluestanga. Det gjelder spesielt når jeg vet at vannstanden er normal og det er sannsynlig at fisken kun spiser insekter. Da har jeg som regel vadere på meg. I tilfelle det skulle bli dritvær og høy vannstand, har jeg med meg noen streamere ikke ulik wobblerne jeg vanligvis bruker til elveørret. Det har reddet meg flere ganger.

Articulated green tiger