Sying av lærslire

posted in: Uncategorized | 0

Detaljfoto av sømmen på en lærslire. Det brukes dobbel søm med to nåler. Læret er vått mens slira syes.

Tok en fotoserie mens jeg sydde en lærslire til en “tradisjonell” Skandinavisk kniv. Jeg lagde kniven til min sønn. Metoden som er brukt er i store trekk utviklet av Aasmund Voldbakken på slutten av 70-tallet og som han fikk gjennombrudd med på 80-tallet. Slike knivslirer har jeg ikke sett på kniver laget før ca 1984. Voldbakken har fått inspirasjon fra flere ulike hold og laget en ny, allsidig metode som er lett å lære seg.

Metoden går ut på å sy slire uten slirelest, altså å sy slira med den ferdige kniven som slirelest. Metoden er nokså enkel og gir knivmakere store muligheter for personlig uttrykk og har derfor blitt meget populær i Skandinavia. Veldig mange knivmakere i Skandinavia lager i dag knivslirer på denne måten, uten å vite at det var Voldbakken som utviklet metoden. Det kreves ikke spesialisert verktøy eller lang erfaring for å lage en slik slire. Det gjør det derfor lett å komme i gang med å lage sine egne kniver. Knivmaking fikk derfor en oppblomstring i Norge fra midten av 80-tallet, takket være Aasmund Voldbakken.

Jeg kom første gang over metoden i boka “Kniven – En knivmakers hemmeligheter” skrevet av Olav H. Wåle utgitt i 1987. Aasmund Voldbakken står ikke nevnt i boka, så det tok litt tid før jeg skjønte at det var en forholdsvis ny metode å lage knivslirer på.

Hvis du ønsker å lese mer om Aasmund Voldbakken og Norske kniver, anbefaler jeg boka “Kniver og knivmakere” av Per Thoresen.

Dersom du er spesielt interessert i Norsk knivhistore vil jeg også anbefale to bøker skrevet av Sigrunn Lie Brattekås: “Bjørn Kleppo – Den moderne knivmakars far” og “Knivkunstnaren Gunnar Omdal”